แผนธุรกิจคืออะไร? และตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ

ที่จริงมีเขียนอยู่แล้วใน blog แต่เอามาแบบสั้นๆ ให้เห็นภาพรวมก่อน แล้วค่อยไปอ่านรายละเอียดอีกทีใน โครงสร้างแผนธุรกิจ ล่ะ

* * * * * * * * * * * * * * *

แผนธุรกิจ คืออะไร ?

แผนธุรกิจ หรือ Business Plan คือแผนการดำเนินงานของธุรกิจ หรือโครงการหนึ่งๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น 1 – 3 ปี และในระยะยาว 3 – 5 ปี อันประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางด้านมหภาค (Macro Analysis) และจุลภาค (Micro Analysis) การวิเคราะห์ธุรกิจของโครงการในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาด ทางด้านการดำเนินงาน ทีมผู้บริหาร และทางด้านการเงิน เพื่อเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ และเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ แนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

ทำไมต้องมีแผนธุรกิจ ?

การเขียนแผนธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งและเป็นมาตรฐานในการทำธุรกิจสมัยใหม่ไปแล้วก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการขอกู้เงินหรือการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุน การขอเงินจาก Venture Capital หรือการใช้เงินลงทุนของตนเองก็ดี เนื่องจากจะทำให้เจ้าของกิจการ ผู้ร่วมธุรกิจ หรือธนาคารได้เห็นภาพรวมของโครงการ รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด จะให้ผลคุ้มทุนเมื่อใด มีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนในโครงการนั้นๆ จริง โดยแผนธุรกิจนอกจากจะเป็นการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ยังเป็นแผนงานและแผนควบคุมการดำเนินงานของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย

ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดีต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

แผนธุรกิจที่ดีต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้

 1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้พิจารณาแผน ได้ทราบภาพรวมทั้งหมดของโครงการ และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
 2. โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท (Industry Analysis) บอกถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมของโครงการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. การวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน สภาพการแข่งขันในตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค และการประมาณการยอดขายสินค้าและบริการ
 4. แผนการตลาด (Marketing Plan) การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด การบริหารการขาย และการรับประกันสินค้าและบริการ
 5. แผนการพัฒนาในอนาคต (Improvement Plan) แผนงานการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทในอนาคต
 6. แผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) กลยุทธ์การดำเนินงาน สถานที่ตั้ง แผนการดำเนินงาน
 7. โครงสร้างองค์กร (Organization Plan) แผนผังองค์กร ทีมงานหลักในการบริหาร และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ
 8. ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ (Business Profit) นโยบายทางการเงิน สมมติฐานการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เงินลงทุนและผลตอบแทน อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 9. แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) แผนภาพระยะเวลาของการดำเนินงานในช่วงเวลาต่างๆ (Time Frame)
 10. แผนการควบคุม (Controlling Plan) แผนควบคุมการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 11. แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan) แผนสำรองหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ หรือแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ที่มา smesmart

* * * * * * * * * * * * * * *

ตัวอย่างแผนธุรกิจ

สำหรับเอาไว้ศึกษาดูเป็นแนวทาง เป็นไฟล์ PDF ข้อมูลจาก ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC) สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

Advertisements

15 responses to this post.

 1. กระจ่างขึ้นเยอะเลยครับ ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับ

 2. ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับ

 3. ตัวอย่างของแผนธุรกิจค่ะ ขอเป็นแบบรูปภาพน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบกลับ

 4. ขแบคุณค่ะ

  ตอบกลับ

 5. Posted by สุภาพร on 30 มีนาคม 2011 at 10:57

  ดีมากค่ะ

  ตอบกลับ

 6. เป็นข้อมูลที่ทำประโยชน์มากๆ กับผู้ทำธุรกิจทั้งเก่าใหม่และกำลังจะเริ่มต้น

  ตอบกลับ

 7. Posted by ชัยอนันท์ on 12 มิถุนายน 2011 at 16:09

  ดีมากเลยครับแต่อยากได้ตัวอย่างการเขียนแผนงานครับ

  ตอบกลับ

 8. ดีมากเลยค่ะ

  ตอบกลับ

 9. เว็บไซต์ smesmart.is.in.th ได้มีการเปลี่ยนโดเมนใหม่ เป็น

  SMEsmart in thailand

  แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับ

 10. อยากได้ตัวอย่างแผนธุรกิจ ปาลิโอเขาใหญ่อ่ะค่ะ

  ตอบกลับ

 11. ขอเรียน นายจอมจาม ให้ทราบว่า เนื้อหาเขียนได้น่าประทับใจมาก ครับ มีความต่อเนื่องของเนื้อหา และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากครับ

  ที่เขียนความเห็นมานี้ อยากจะแจ้งให้ทราบว่า SMEsmart ได้เปลี่ยนโดเมนเป็น http://www.smesmart.in.th ส่วนโดเมน smesmart.is.in.th ได้ยกเลิกไปแล้ว หากไม่เป็นการรบกวนมาก รบกวนเปลี่ยนเครดิต ให้เป็น http://www.smesmart.in.th จักขอบพระคุณยิ่งครับ

  ด้วยความนับถือ

  ตอบกลับ

 12. Posted by Nuttapong. Thongdee on 9 พฤศจิกายน 2012 at 11:46

  ดีมาเลยครับได้รับความรู้เรื่องธุรกิจ. มีคนรัทำแผนหลือป่าวครับ

  ตอบกลับ

 13. ขอบคุณค่ะ จุ๊บ

  ตอบกลับ

 14. ไม่มีแผนธุรกิจพัฒนาทำรีสอร์ทบ้างเหรอครับ

  ตอบกลับ

 15. สร้างแบนด์กาแฟสมุนไพรค่ะ
  อยาทราบว่าเขียนแผนธุระกิจ ราคาสำหรับกู้เงิน 5ล้าน เท่าไรค่ะ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: